(function( inDevelopment ) {
      function launch() {
       if( inDevelopment ) {
         return "Burada Olamazsın !";
       }
       //Kaybolmuşa Benziyorsun
    }
   window.addEventListner( 'load', launch );
   }( true ));